Říj 18
Člověk by řekl, že omluvou, nastavením správného vyúčtování a dárkem v podobě telefonu by mohl můj příběh s Vodafonem skončit happy endem. Doufal jsem v to. Žel bohu marně. Od 1.6. již sice začaly chodit faktury na správnou částku a předplatby byly automaticky strhávány, ovšem číslo si stále žilo ve Vodafone síti vlastním životem. Chvíli nešly posílat MMS, pak zase nepřicházela ani neodcházela cca polovina SMS zpráv, Vodafone navíc nebyl schopný dva a půl měsíce nastavit prémiové SMS, takže si nešlo například objednávat lístky do MHD. Vidouc problémy nového systému, vyděsila mě SMS o tom, že i všechna má zbývající čísla do něj budou převedena. Okamžitě jsem poslal Vodafone výpověď s tím, že zatím nedodržují smlouvu na jednom čísle, nemíním riskovat, že to bude na všech, protože škoda, která mi vznikne nefunkčností některých telefonních čísel je víc, než řádově tisíce korun kompenzací, které hojně rozdávají, jsouc si vědomi problémů svého systému. U O2 jsem vše vyřešil svižně a dostal jsem převodní kódy a po nějaké době i stanovené datum přenosu na 25.8. Ufff, konečně budeme volně dýchat, říkal jsem si.

Mezitím mi však z právního oddělení Vodafone napsali, že porušení smluvních podmínek z jejich strany není důvodem pro jednostranné ukončení smlouvy a že pokud trvám na odchodu, budou mi muset naúčtovat pokutu ve výši 84 tisíc Kč. Co na tom, že jsem nečerpal benefity, které mi poskytli. Co na tom, že 84 tisíc Kč je závazek před započtením slev, které mi operátor poskytl a je to tedy víc, než bych zaplatil jen za to, že nějaká čísla v dané síti nechám a nebudu je používat… Pro pochopení - Vodafone Vás nechá podepsat rámcovou smlouvu, v ní Vám nabídne slevy na paušál (až 75%), ale nechá Vás uvázat se k částce, která se rovná výši paušálů před započtením slev.

Veď príbeh nekončí, ja ďalej hrám,
a padám viac než vstávam,
svoju dušu dám na misku prázdnych váh.

Ještě nekončím já jedu dál,
a rvu se za svý práva,
a nosím štěstí své po kapsách.

Zatímco jsme se s paní z právního dohadovali o oprávněnosti mé výpovědi, byl stanoven termín přenosu do O2 na 25.8.2011. Protože Vodafone za 9 měsíců nebyl schopen sjednotit má čísla u něj pod jeden zákaznický účet, došlo k tomu, že jedno z čísel bylo do O2 uvolněno v tomto termínu, ostatní čísla však přenesena nebyla. Teprve později jsem přišel na důvod - 25.8. mi končilo zúčtovací období a Vodafone Vám i za dva dny v jeho síti naúčtuje paušály za celý měsíc. Číslo z účtu, který měl zúčtovací období k 10. dni v měsíci, pokojně uvolnili, čísla, která měla zúčtovací období do 25.8., uvolnili až o pět dní později a  vymlouvali se, že to je chyba O2, které určuje datum přenosu. Když jsem jim řekl, že O2 určilo 25.8. a jedno z čísel přijali, znovu zopakovali, že u nich chyba není, že to O2 nedokázalo čísla  do své  sítě importovat. Pochybuji, že by pod jednu smlouvu dokázalo O2 navést jedno z pěti čísel a zbytek ne a ještě ke všemu by si vybral číslo, u kterého zákazníkovi původního operátora zrovna náhodou končí zúčtovací období.

Nechej trable na pozítří,
i když svět má tě v mířidlách,
dým snů jsi lačně vtáh, je to síla.

Nevadí. S paní z právního jsme se dohadovali dál. Ačkoliv známá, toho času soudkyně u Krajského soudu v Brně, mě uklidňovala, že soudy tyto spory řeší poměrně rychle ve prospěch zákazníka, neboť existují precedentní rozsudky v neprospěch operátorů na neoprávněné a nepřiměřeně vysoké pokuty, které si v případě předčasného ukončení smlouvy účtují (a ještě se s nimi drze hlásí v rámci konkurzních řízení, např. u zkrachovalých firem), čas hrál v můj neprospěch. Pokutu, pokud Vám ji operátor vystaví, totiž musíte nejprve zaplatit a teprve pak se můžete soudit. Problém ale je, že operátoři i sporné pohledávky okamžitě prodají vymahačské firmě, v tu chvíli je ještě složitější soudit se o její oprávněnost a navíc vás okamžitě zapíšou do registru neplatičů. Jediné řešení je tedy zaplatit 84 tisíc, pár let se tahat po soudech a pak to z operátora milostivě dostat zpět. Zbytných 84 tisíc fakt nemám, dohodli jsme se tedy s Vodafonem, že se vrátím zpět, odkroutím si své dva roky u nich (závazek do konce listopadu příštího roku) a pak se uvidí podle toho, jak bude či nebude jejich síť fungovat.

Bloudění je víc než-li cíl (bloudění je víc než-li cíl),
tak ať mé klopýtání trvá o to dýl.

Je to už čtrnáct dní. Má čísla jsou stále u O2. Chodí mi převodové kódy na přechod do Vodafone, ale od asi jediného normálního člověka v této firmě dostávám radu, abych je zatím nepotvrzoval. Prý teprve ve chvíli, kdy technici Vodafone vše nastaví správně v systémech, mám kódy potvrdit, abychom si všichni mohli být  jisti, že vše bude fungovat tak, jak má a abych neměl stejné problémy, kvůli kterým jsem od nich odcházel. Respektive aby Vodafone udělal všechno pro to, že tomu tak opravdu bude, neumí nikdo zaručit. Protože můj případ je nadmíru komplikovaný. Už čtrnáct dní.

Aj keď nás dráhy ciest raz rozdelia,
boli chvíľu z nás tu priatelia,
pri tebe rád som vždy stál!

Do toho přišla další faktura od Vodafone. K číslu, které je od 25.8. v síti O2. Za období 10.9. - 9.10.2011. Na infolince mi řekli, že číslo bylo ukončeno 1.10.2011 a oni jsou oprávněni účtovat v případě, že započne účtovací období, celý paušál, ne pouze jeho poměrnou část. OK, deset minut hádek a dospěli jsme k tomu, že číslo si od 25.8. opravdu a prokazatelně telefonuje v O2 síti, takže neoprávněně naúčtované paušály vydobropisují. Náznak omluvy či vysvětlení, jak je možné, že mé číslo údajně ukončili až 1.10., ačkoliv už od 25.8. volá v O2, nikde.

Děsí mě, že ani za dva měsíce, co si v klidu volám jinde, nebyl Vodafone schopen chlív ve své síti uklidit. Bojím se, co bude, až se tam nedobrovolně (donucen finančním nátlakem) vrátím. Stay tuned, bude to zajimavé…

Ještě nekončím já jedu dál,
a rvu se za svý práva,
a nosím štěstí své po kapsách,
a nosím šťěstí své po kapsách…